โรงงานถุงพลาสติก ต่อ

ใส่ความเห็น

บริษัท Telles ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบริษัท Metabolix Inc. และบริษัท Archer Daniels Midland Company ประกาศว่า บริษัท Adolfi & C. ผู้ผลิตฟิล์มสีน้ำตาลนวัตกรรม (Brown film) และโรงงานถุงพลาสติกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Sant’Elpidio a Mare เขต Marche ประเทศอิตาลี กำลังจะเปิดตัวถุงย่อยสลายเป็นปุ๋ย (Compostable bag) ที่ผลิตจากฟิล์มย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้แบรนด์ Mverva B5002 โดยฟิล์มนี้ขึ้นรูปจากเรซินพลาสติกชีวภาพ Mirel  
บริษัท Adolfi จับมือกับบริษัท ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของถุงย่อยสลายเป็นปุ๋ยเพื่อให้ใช้ในร้านค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เกต รวมถึงใช้ในการเก็บขยะอินทรีย์ ฟิล์มพลาสติกแบรนด์ Mverva B5002 ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 13432 สำหรับพลาสติกที่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้
Alessendaro Adolfi ประธานกรรมการและ CEO ของบริษัท Adolfi:ซึ่งเป็นโรงงานถุงพลาสติก เปิดเผยว่า ฟิล์ม Mverva มีสมบัติเชิงกลที่ดี โดยมีความแข็งแรง ทนต่อการฉีกขาดและย่อยสลายได้รวดเร็ว ฟิล์มพลาสติกนี้มีความว่องไวต่อความชื้นต่ำกว่าฟิล์มพลาสติกที่เป็นคู่แข่งตัวอื่น และเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของวัสดุย่อยสลายได้ในยุโรป ฟิล์ม Mvera B5002 สามารถนำไปใช้ในร้านค้าปลีกเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ถุงพลาสติกที่มีความคงทนแข็งแรงและย่อยสลายได้ นอกจากนั้นฟิล์ม Mvera B5002 นี้ยังมีความสามารถในการพิมพ์ติดได้ดีอีกด้วย จึงสามารถพิมพ์ข้อความหรือชื่อบริษัทลงไปบนถุงพลาสติกซึ่งถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทซึ่งเป็นโรงงานถุงพลาสติก ไปในตัว   
กฎหมายห้ามใช้ถุงหิ้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single use plastics bags) ในประเทศอิตาลีที่มีผลบังคับใช้เมื่อเร็วๆ นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุโรปโดยมีการหันมาใช้วัสดุทดแทนมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ถุงย่อยสลายได้และถุงที่ผลิตจากวัสดุทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการประมาณการณ์ใช้ถุงพลาสติกในอิตาลี 20 ล้านถุงในแต่ละปี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 400 ถุงต่อคนต่อปี
Advertisements

บริษัท Innovia ผุดแนวคิดใหม่สำหรับฉลากเครื่องดื่ม

ใส่ความเห็น

บริษัท Innovia Films ร่วมกับ PragmatIC Printing ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวงจรลอจิกส์สำหรับงานพิมพ์ ได้พัฒนาฉลากขวดแบบ Interactive ซึ่งมีการกระตุ้นให้เกิดแสงไฟกระพริบเมื่อถือขวด โดยใช้ซับสเตรทของฉลากสินค้าเป็นพลาสติก BOPP เช่น ถุงOPPของบริษัท Innovia Films ต้นแบบของฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ได้ถูกจัดแสดงในงาน Packaging Innovations show ณ ศูนย์ออกแบบธุรกิจ (Business Design Centre) ในกรุงลอนดอน

Scott White, CEO ของบริษัท PragmatIC Printing เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Innovia Films เพื่อพิสูจน์ว่างานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปรวมเข้ากับฟิล์มบรรจุภัณฑ์เช่น ถุงOPPและฉลากสินค้าได้อย่างประสบความเร็จ ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และขณะนี้จะเริ่มพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและใช้เพื่อการค้าต่อไป
หมายเหตุ: BOPP ฟิล์ม ย่อมาจาก Biaxially Oriented Polypropylene ซึ่งเป็นฟิล์มพอลิโพรพิลีนเช่น ถุงOPPที่ขึ้นรูปโดยการดึงฟิล์มเช่น ถุงOPPในสองทิศทางคือ ดึงในด้านขนานกับทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ออกจากเครื่องหลอมอัดรีด และดึงตั้งฉากกับทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ออกจากเครื่องหลอมอัดรีด

ผู้ผลิตถุงพลาสติก , ถุง opp, ถุง pvc :: บริษัท พีซีเอส อินเตอร์โปรดัส์ จำกัด.

ถุง HDPE | สินค้า | บริษัท ไทยเอ็คมี่ โพลีพลาสแพค จำกัด ถุงพลาสติก , flexible packaging , ฟอยล์

ใส่ความเห็น

ถุง HDPE | สินค้า | บริษัท ไทยเอ็คมี่ โพลีพลาสแพค จำกัด ถุงพลาสติก , flexible packaging , ฟอยล์.

นักวิจัยไต้หวันพัฒนาพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ

ใส่ความเห็น

นักวิจัยไต้หวันพัฒนาพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ

.

จำหน่าย ขวดพลาสติก, ขวดบรรจุภัณฑ์, ขวดน้ำดื่ม, ขวดน้ำหวาน,ขวดน้ำผลไม้ :: บริษัท เค เอ็ม พี (กรกมล) พลาสติก จำกัด

ใส่ความเห็น

จำหน่าย ขวดพลาสติก, ขวดบรรจุภัณฑ์, ขวดน้ำดื่ม, ขวดน้ำหวาน,ขวดน้ำผลไม้ :: บริษัท เค เอ็ม พี (กรกมล) พลาสติก จำกัด.

ผลิต & จำหน่าย ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน

ใส่ความเห็น

ผลิต & จำหน่าย ฟิล์มพันพาเลท, ฟิล์มยืด, มอเตอร์ประตูม้วน.

จำหน่าย ถุงพลาสติก , flexible packaging , ฟอยล์ | บริษัท ไทยเอ็คมี่ โพลีพลาสแพค จำกัด

ใส่ความเห็น

จำหน่าย ถุงพลาสติก , flexible packaging , ฟอยล์ | บริษัท ไทยเอ็คมี่ โพลีพลาสแพค จำกัด.

Older Entries