ปณท จับมือองค์การเภสัช จัดส่งน้ำยาล้างไต 60 ล้านชุด คาด 3 ปี สร้างรายได้ 120 ล้านบาท ขณะที่น้ำท่วมทำ ปณท สูญรายได้ 40 ล้านบาท และที่ทำการฯ ยังปิดบริการกว่า 10 แห่ง…

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท และองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันลงนามในสัญญาความร่วมมือบริการด้านการจัดส่งยา และเวชภัณฑ์ทุกกลุ่ม เริ่มต้นเปิดตัวบริการจัดส่งน้ำยาล้างไตในขวดบรรจุภัณฑ์เป็นรายการแรก โดยโครงการนี้เป็นการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างหน่วยงานรัฐร่วมกัน ทำหน้าที่ให้บริการแก่องค์กรเภสัชด้านคลังสินค้า และจัดส่งเวชภัณฑ์ให้แก่สถานพยาบาล เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ป่วย โดยใช้ประโยชน์ของเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศของไปรษณีย์ไทย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกร่งมีเสถียรภาพ เข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง โดยมีศูนย์ไปรษณีย์รวม 16 แห่ง กระจายทั่วทุกภาคส่วนของประเทศ ที่ขยายขอบเขตบริการให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

“ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการเซ็นสัญญาระยะยาว 3 ปี รายได้รวมโดยประมาณ 120 ล้านบาท ถือเป็นการพัฒนาความสามารถขององค์การไปรษณีย์ไทยให้ก้าวไปอีกขั้น และในอนาคตจะมีการผลักดันให้เกิดบริการโพสต์แบงก์ หรือธนาคารไปรษณีย์ซึ่งมีการให้บริการมาแล้วในหลายๆประเทศ บริการจัดส่งน้ำยาล้างไตในขวดบรรจุภัณฑ์แก่องค์การเภสัชกรรม มีกำหนดเริ่มให้บริการตั้งแต่ เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไป” รมว.ไอซีที กล่าว

น.ส.อานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือ ปณท  กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยโรคไต โดยสามารถล้างไตด้วยตนเองที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลจำนวน 60 ล้านชุด ภายใน 3 ปี โดยได้รับงบในการจัดส่งจากองค์การเภสัชกรรมตลอดความร่วมมือ 120 ล้านบาท จะเริ่มให้บริการต้นปี 2555 ครอบคลุมผู้ป่วยทั้งหมดในระบบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. จำนวน 1 หมื่นราย

ส่วนผลกระทบจากวิกฤติน้ำท่วมที่ผ่านมา ทำให้ ปณท สูญรายได้ราว 30-40 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้เกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่ยังมีศูนย์บริการไปรษณีย์อีกกว่า 10 แห่ง ที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เพราะยังมีน้ำท่วม อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์ที่พุทธมณฑล และที่อ้อมน้อย

ขณะที่ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์กรเภสัชกรรม กล่าวว่า ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หลังจากการลงนามเซ็นสัญญาในครั้งนี้แล้ว จะประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรเป็นประจำทุกสัปดาห์ และสาเหตุที่เลือกน้ำยาล้างไตในขวดบรรจุภัณฑ์มาเป็นรายการแรกเพราะว่า เป็นการช่วยเหลือคนไข้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับน้ำยาเองได้ ภายในบรรจุภัณฑ์เช่น ขวดบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะมีน้ำยา เซทสายสำหรับเปลี่ยนถ่าย รวมกันเป็นชุดเดียว ในอนาคตจะมีรายการอื่นๆนอกจากน้ำยาล้างไตบริการเพิ่มเติม อาทิ ยาวัคซีน เครื่องสำอาง ในด้านการใช้งานหลังจากได้รับน้ำยาล้างไตแล้วนั้น จะประสานงานกับสถานพยาบาลต่างๆให้มีบริการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำยาล้างไตด้วยตัวเองที่บ้านเรียบร้อยแล้ว

Advertisements