การซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะหลังวิกฤตภัยน้ำท่วม[2]

3. ถอดชิ้นส่วนประกอบของแม่พิมพ์เพื่อเตรียมการซ่อมแม่พิมพ์ด้วยความระมัดระวัง ตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนโดยละเอียดด้วยสายตา แยกชิ้นส่วนที่เสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ จัดทำรายการชิ้นส่วนที่ต้องเปลี่ยน เพื่อเตรียมการสั่งซื้อหรือจัดทำขึ้นใหม่

4. การซ่อมแม่พิมพ์จะเริ่มโดยทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ใช้ลมเป่าเพื่อไล่น้ำที่ตกค้างอยู่ในส่วนที่เป็นรายละเอียดต่างๆของชิ้นส่วน ล้างและกำจัดสนิมชิ้นส่วนที่คาดว่ายังใช้งานได้ การใช้น้ำมันกำจัดสนิมช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น

ส่วนที่จะต้องระมัดระวังคือชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับระบบความเที่ยงตรงในการสวมประกอบ การรักษาสภาวะความได้ฉาก และความขนานของชิ้นส่วนต่างๆ การกำจัดสนิมด้วยกระดาษทราย ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านขนาดของชิ้นส่วนประกอบ และเศษที่เกิดจากการทำความสะอาดต้องถูกกำจัดให้หมดจากบริเวณที่จะทำการสวมประกอบ (เศษโลหะเล็กๆ ที่ติดอยู่ในชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่สัมพัทธ์กันขณะใช้งานจะส่งผลให้เกิดการสึกหรอกับชิ้นส่วนได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนั้นอาจทำให้ความเที่ยงตรงของแม่พิมพ์ลดลงไปได้) หรือในกรณีที่ใช้วิธีการเจียระไนปาดหน้าผิวออก ต้องระวังระยะความสูงขณะปิดแม่พิมพ์ (shut height) ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงระยะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงด้วย เช่นระยะการยุบตัวของ spring และการตั้งระยะในการ set up บนเครื่องปั๊มโลหะ ตรวจสอบส่วนที่เป็นเกลียว ถ้าพบว่าเกิดสนิม ต้องทำการล้างเกลียวใหม่หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน

ในกรณีที่จำเป็นหรือทำได้ง่ายกว่า ตรวจสอบดูความแน่นในการจับยึดของเกลียวตัวผู้และตัวเมียตรวจสอบส่วนรูเจาะของ Dowel pin อาจต้องทำการขยายรูเจาะ และเปลี่ยนขนาดของ dowel ให้เหมาะสมกับงานสวมอัด ชิ้นส่วนในกลุ่มของชิ้นส่วนมาตรฐานในการจับยึด เช่น สปริง หมุดยึด โบลท์สกรู แผ่นชิมที่ขึ้นสนิม เนื่องจากราคาไม่แพง การเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ทำได้ง่ายกว่า

Advertisements