บริษัท Innovia Films ร่วมกับ PragmatIC Printing ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาวงจรลอจิกส์สำหรับงานพิมพ์ ได้พัฒนาฉลากขวดแบบ Interactive ซึ่งมีการกระตุ้นให้เกิดแสงไฟกระพริบเมื่อถือขวด โดยใช้ซับสเตรทของฉลากสินค้าเป็นพลาสติก BOPP เช่น ถุงOPPของบริษัท Innovia Films ต้นแบบของฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ได้ถูกจัดแสดงในงาน Packaging Innovations show ณ ศูนย์ออกแบบธุรกิจ (Business Design Centre) ในกรุงลอนดอน

Scott White, CEO ของบริษัท PragmatIC Printing เปิดเผยว่าบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Innovia Films เพื่อพิสูจน์ว่างานพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปรวมเข้ากับฟิล์มบรรจุภัณฑ์เช่น ถุงOPPและฉลากสินค้าได้อย่างประสบความเร็จ ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ และขณะนี้จะเริ่มพัฒนาเพื่อให้สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและใช้เพื่อการค้าต่อไป
หมายเหตุ: BOPP ฟิล์ม ย่อมาจาก Biaxially Oriented Polypropylene ซึ่งเป็นฟิล์มพอลิโพรพิลีนเช่น ถุงOPPที่ขึ้นรูปโดยการดึงฟิล์มเช่น ถุงOPPในสองทิศทางคือ ดึงในด้านขนานกับทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ออกจากเครื่องหลอมอัดรีด และดึงตั้งฉากกับทิศทางการไหลของพอลิเมอร์ออกจากเครื่องหลอมอัดรีด

ผู้ผลิตถุงพลาสติก , ถุง opp, ถุง pvc :: บริษัท พีซีเอส อินเตอร์โปรดัส์ จำกัด.

Advertisements